Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO přijímá plnění od České pojišťovny, a.s. ve výši 246.559,- Kč. (Částka 74.029,- Kč přišla na účet obce a částka 172.530,- Kč přišla na účet BD).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 takto :

Příjmy se navyšují o 799.000,- Kč v těchto paragrafech :
Příjmy SA 799.00,- Kč
§4111 transfery ze státního rozpočtu 29.000,- Kč
§4116 VPP - veřejná zeleň 260.000,- Kč
§3612 bytové hospodářství 510.000,- Kč

Výdaje se navyšují o 799.000,- Kč v těchto paragrafech :
Výdaje SA 799.000,- Kč
§6115 volby 29.000,- Kč
§6409 sankce KÚ 9.000,- Kč
§3612 bytové hospodářství 190.000,- Kč
§3745 péče o vzhled obcí a zeleň (VPP) 480.000,- Kč
§6171 činnost místní samosprávy 91.000,- Kč
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k zajištění veškerých úkonů nutných k čerpání dotace SZIF.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje podepsání Úvěrové smlouvy č. 1001269110 s platebním kalendářem s Ing. Petrem Holubem. Za obec Vlastislav Hofman a Bc. Jiří Vavřík.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh Úvěrové smlouvy č. 1001269110 s platebním kalendářem. (Příloha č.12 k jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO scvaluje přijetí nebankovního úvěru (půjčky) ve výši 2.691.600,- Kč od Ing. Petra Holuba s dobou splatnosti do 30.11.2012 a s náklady: poplatek za sjednání je 6.729,- Kč a úrok 32.450,- Kč.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schavluje podepsání dodatku Nájemních smluv a Smluv o budoucí smlouvě kupní s nájemníky 72BJ.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje vzorový dodatek k Smlouvě o budoucí Smlouvě kupní mezi obcí, BD a nájemníkem 72BJ. (Příloha č.6 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje vzorový dodatek k Nájemní smlouvě mezi obcí, BD a nájemníkem 72BJ. (Příloha č.5 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh a podepsání dodatku č.2 Smlouvy o sdružení finančních prostředků a majetku podepsané 21.7.2003. (Příloha č.4 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>