Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje pověření a zplnomocňuje místostarostu k jednání na valné hromadě
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvu o dílo na provedení demolice a bouracích prací
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje koupi a prodej pozemků v hodnotě 25 000,-Kč
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí 4 nových zaměstnanců
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí žádosti o pracovní místa na obecním úřadě
ZO schvaluje pořízení zadání ÚP, stanovuje zastupitele k spolupráci, a pověřuje Městský úřad Kadaň jako pořizovatele zadání ÚP Obce Račetice
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá starostovi jednat a SÚS UL o narovnání komunikace
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí se záměrem koupě pozemku na výstavbu hřbitova od p.Němce.Studie záměru bude zveřejněna k získání připomínek občanů.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí nové zájemce o realizaci výstavby bioelektrárny a teplofikace
ZO ruší US 26 ze dne 24.6.2008 o původním zájemci o koupi a ponechává v platnosti schvaluje trvání záměru o prodeji nemovitosti a pozemků v souvislosti s výstavbou teplofikace a bioelektrárny
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>