Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO ukládá starostovi předložit UD roku 2009 bytového družstva do 18.4.2010 k fyzické kontrole
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí půjčku poskytnutou BD a ukládá starostovi sepsat smlouvu
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí provádění oprav v Bytovém družstvu Račetice
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje OZV o volném pohybu psů v obci
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje provozní dotaci MŠ Račetice ve výši 24 000,-Kč
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh na rozpočet roku 2010
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí informaci o VPP
ZO bere na vědomí informace o podané žádosti na rekonstrukci čp. 11 a jednání s HK Louny
ZO schvaluje zadánání zakázky na demolici rozest.stavby OV f. p. Belaniče za dohodnutou cenu Kč 200 000,- vč. DPH. Zastupitelům bude předložena ke schválení smlouva.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje fin. Příspěvek MŠ Račetice ve výši 3500,- na nákup ván.dárků
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>