Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje veřejnoprávní smlouvu s městem Kadaň na zajištění řešeni přestupků spáchaných na území obce Račetice v roce 2019.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice nominuje starostu Antonína Bartoně jako zástupce obce do bytového družstva.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce Račetice volí jako člena Kontrolního výboru H. Jenčovou.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice volí jako člena Kontrolního výboru J. Kotlanovou.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce Račetice volí jako člena Finančního výboru H. Ryšavou. 


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce-Račetice volí jako člena Finančního výboru R. Sluníčka.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1. Zahájení zasedání

2. Dodatečné složení slibu

3. Kontrola usnesení z minulého jednání

4. Volení členů finančního a kontrolního výboru

5. Informace o aktuálním stavu obce a dění v obci

6. Informace o vztahu mezi bytovým družstvem a obcí

7. Zpráva odpadového hospodářství

8. Zpráva o revizi dotačních titulů

9. Schválení veřejnoprávní smlouvy s m_ěstem Kadaň

10. Schválení školského obvodu ZS a MS Vilémov

11. Schválení změny rozpočtu

12. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019

13. Výpověď z nájmu obecního obchodu

14. Výpověď služby lékaře v ordinaci Račetice

15. Projednávání stavu pohostinství Račetice

16. Určení osoby spolupracující při návrhu územního plánu obce ve volebním období 2018-2020

17. Různé

18. Závěr


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice určuje ověřóvatelí zápisu Bc. Aleše Kvasničku a Ing. Josefa Ryšavého.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupítelstvo obce Račetice určuje zapisovatelem zasedání Sylvii Jarošovou.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 615Kč, odměnu za výkon člena výboru ve výši 1.030, odměnu za výkon funkce předsedy výboru ve výši 1.230kč, odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši 10.000Kč a to každý měsíc ode dne 1. 11. 2018. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018. 


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>