Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje výroční zprávu Mateřské školy Račetice 44 se ztrátou 46.092,65 Kč.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje provozní dotaci Mateřské škole Račetice 44 ve výši 24.000,- Kč měsíčně pro rok 2012.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vyhlašuje záměr prodeje nemovitého majetku - RD, bytů včetně pozemků dle přílohy s přednostním prodejem nájemníkům a členům BD dle přílohy.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje návrh dodatku č.1 s BD, ke stávající smlouvě o sdružení finančních prostředků a majetku v předloženém znění.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO rozhodlo, že do 29.6.2012 schválí banku pro refinancování hypotečního úvěru BD.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu obce k podání žádostí o dotace pro akce : projekt Cesta v polích na SFŽP a ROP a Teplofikaci obce u SFŽP a NPO ve všech programech pro roky 2012 a 2013.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k jednání o získání dotací na výstavbu veřejné části přípojek pro rodinné domy a objekty k bydlení ve výši 50tis Kč na BJ.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje pány Jiřího Vavříka, Vlastislava Hofmana a Jiřího Smejkala k jednání o získání dotace a garance od MMR, nabídek bank, developerských společností a připraví návrh o sdružení prostředků pro výstavbu a ten předloží nejpozději do 30.9.2012.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje přípravou potřebných dokumentů (PD, stanoviska státních orgánů a správců sítí, vydání ÚR a SP) pro realizaci seniorského nájemního bydlení na parcele 271/16 a 271/17 pány Jiřího Vavříka, Vlastislava Hofmana a Jiřího Smejkala.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí účelového úvěru Komerční banky, a.s. ve výši 4 mil. korun, prostředky z úvěru budou použity pro financování výstavby projektu DMC do doby načerpání dotačních finančních prostředků. Poskytnutý úvěr bude zaplacen po načerpání dotačních finančních prostředků. Čerpání úvěru a jeho splacení se bude opakovat 2x.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>