Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

Zastupitelstvo obce Račetice nebude v současné době zřizovat další výbory.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice nebude v současné době zřizovat další výbory.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Jiřího Vavříka


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce Račetice volí předsedou finančního výboru Bc. Aleše Kvasničku


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupítelstvo obce Račetice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice volí místostarostou Ing. Josefa Ryšavého


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice volí starostou Antonína Bartoně.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schválilo zvolení jednoho místostarosty.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:1. Zahájení úvodním slovem dosavadního starosty - přivítání1.1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích).1.2. Schválení programu.2. Volba starosty a místostarostů.2.1. určení počtu místostarostů,2.2. určení způsobu volby starosty a místostarosty,2.3. volba starosty2.4. Předání vedení zasedání nově zvolenému starostovi obce2.5. volba místostarosty3. Zřízení finančního a kontrolního výboru.3.1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru,3.2. volba předsedy finančního výboru,3.3. volba členů finančního výboru,3.4. volba předsedy kontrolního výboru,3.5. volba členů kontrolního výboru.4. Zřízení ostatních výborů4.1. určení počtů výborů4.2. volba předsedů výborů,4.3. volba členů výboru.5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných nebo uvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích).6. Poděkování předchozím členům zastupitelstva7. Diskuse


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>