Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje rozpočtovou změnu č. 2


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace MŠ Račetice za rok 2018 a převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje bezúplatný převod parcely 422/2 v kú. Račetice 


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice pověřuje Aleše Kvasničku k podání žaloby na Ilonu S. na příslušný soud z důvodu dlužné pohledávky vůči obci Račetice ve výši 846 800,-


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje rozpočtovou změnu číslo 1.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice pověřuje starostu a místostarostu obce Račetice k sepsání návrhu dohody s investorem.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje záměr výstavby rodinného domu Nikoly a Marka V. na p.p.č. 412150.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje žádost p. Riegera o zřízení přístupové cesty na parcele č. 369/1. 


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>