Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje zprávu o výsledku hospodaření za rok 2008, závěrečný účet roku 2008 bez výhrad a hospodářský výsledek PO MŠ Račetice ve výši 102 800,45 Kč
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet na rok 2009 ve výši 3 795 tis. Kč příjmů a 3 795 tis. Kč výdajů.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá p. Hofmanovi na příštím jednání předložit roční závěrku bytového družstva Račetice.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO beze navědomí informaci o plnění rozpočtu Obce Račetice k 31.12.2008, vyúčtování dotací poskytnutých PO MŠ, výroční zprávu hospodaření MŠ Račetice.
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
OZ Račetice ukládá na příštím jednání stanovit výši provozní dotace pro MŠ Račetice pro rok 2009
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
OZ schvaluje zřízení pracoviště CzechPoint na OÚ Račetice a požádat o dotaci
Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO doporučuje provést výměny vodoměrů u nájemníků v bytovém domě č.p. 158, 159, 160. Na základě cenové nabídky provést změnu dopravního značení v obci podle požadavků Policie ČR. Řešit ve spolupráci s BD užívání zahrádek.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo schvaluje vypracování koncepce ozelenění návsi architektem vč. cenové nabídky - zadá p. Kulík.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá pí Ježkové informovat se na ÚP o možnosti zaměstnání VPP.
ZO ukládá starostovi a místostarostovi dořešit uvolnění pozemku za novou výstavbou ve vlastnictví obce – za účelem ozelenění a výstavby sportovního areálu.
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>