Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

Zastupítelstvo obce Račetice určuje ověřovateli zápisu Bc. Aleše Kvasničku a Antonína Bartoně.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice určuje zapisovatelem zasedání Josefa Ryšavého.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje prodej pozemku panu [...] dle záměru prodeje zveřejněného dne 9.7.2018 za částku 90,- Kč za m2 (US č.02/2018 ze dne 12.6.2018), rozdělovací plán a veškeré poplatky uhradí pan [...].


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1. Navýšení příjmů o 1.586.455,29Kč.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO stanovuje 9 členů zastupitelstva na volební období 2018-2022.


ZO zadalo zakázku společnosti Baustyr stavby s.r.o., Oprava chodníků Račetice 2018 za cenu 680.000,- Kč (bez DPH - vítězný zhotovitel není plátce DPH) s přijetím dotace v částce 308.000,- Kč.


ZO rozhodlo odkup pozemku od pana [xxxx] p. č. 291/20 o výměře 1008m2 a pozemku 412/287 o výměře 238m2 za cenu 50.000,- Kč.


ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku dle přiloženého plánku, pozemek vznikne rozdělením parcely 369/1 a bude o výměře 215m2. Rozdělení pozemku uhradí nový majitel.


ZO schvaluje závěrečný účtu bez výhrad a bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, který je součástí Závěrečného účtu.


ZO schvaluje účetní závěrku obce Račetice za období 2017


Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>