Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

ZO stanovuje měsíční zálohy na provoz MŠ Račetice 44, příspěvkové organizaci a to ve výši 24.000,-Kč.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO uděluje výjimku z počtu dětí ve třídě, stanovené právním předpisem, na celkový počet 25 dětí na školní rok 2018/2019 (příloha č. 6 jednání ZO).ZO bere na vědomí uzavření MŠ Račetice 44, příspěvková organizace v době letních prázdnin od pondělí 02. 07. 2018 do pátku 24. 08. 2018, dále bere na vědomí termín 02. 05. 2018 pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 7 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO vyjadřuje souhlas MŠ Račetice 44, příspěvková organizace k přijetí daru od Obce Pětipsy výši 1.000,-Kč (příloha č. 5 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje postoupení záležitosti dluhu p. Khomjakové právníkovi a pověřuje starostu k zajištění nutných právních úkonů.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO pověřuje starostu k  jednání o dluhu z nájmu p. Josefa Bartoně z hospody, kdy dluh může p. Bartoň umořit stavebními úpravami soc. zařízení v objektu.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO pověřuje k podpisu, Nájemní smlouvy s firmou PRONESTA spol. s r.o., na dobu určitou a to 15let s nájmem 5.000,-Kč/měs. za Obecní obchod a 1.000,-Kč/měs za sklady. (Příloha č. 4 jednání ZO).


Pro : 4 Proti : 1 Zdržel se : 1

ZO schvaluje dotaci ve výši 9.675,-Kč a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace s nemocnicí Kadaň. (příloha č. 3 jednání ZO).


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje zadání víceprací v rozsahu oplechování balkónů, položení nového povrchu na balkonech, prodloužení střechy a podbití, nastavení okapů a hromosvodů atd. do výše 163.000,-Kč na 1 bytový dům (3x BD) firmě Fivek Luboš Chomutov - neplátce DPH.


Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 2

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ Vybavení pro údržbu zeleně Račetice“ u Ústeckého kraje na částku 50.000,-Kč. Nákup techniky s celkovými náklady ve výši 85.000,-Kč včetně DPH. Financování nad rámec dotace zajistí obec z vlastních prostředků.


Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 1

ZO pověřuje starostu k podpisu dodatku s firmou RRK s.r.o. na prodloužení termínu provedení díla dle Smlouvy o dílo, s novým termínem dokončení do 15. 04. 2018


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>