Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje odměny zastupitelů od 1. 1. 2011 v tomto znění.
Funkce Výbor Celkem
Hofman Starosta Bezplatná funkce
Vavřík Místostarosta 12 090 Kč 1 007 Kč 0 Kč 13 097 Kč
Tomanová Zastupitel 437 Kč 1 007 Kč 542 Kč 1 986 Kč
Smejkal Zastupitel 437 Kč 1 007 Kč 542 Kč 1 986 Kč
Pavlíček Zastupitel 437 Kč 1 007 Kč 0 Kč 1 444 Kč
Ing. Ryšavý Zastupitel 437 Kč 713 Kč 0 Kč 1 150 Kč
MUDr. Silovský Zastupitel 437 Kč 0 Kč 0 Kč 437 Kč
Bc. Frollo Zastupitel 437 Kč 0 Kč 0 Kč 437 Kč
Ing. Ježek Zastupitel 437 Kč 0 Kč 0 Kč 437 Kč
Vaculínová člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Zachová člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Kašperová člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Hofmanová člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Kopecká člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Rainišová člen výboru 0 Kč 0 Kč 713 Kč 713 Kč
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu na roky 2011 – 2012.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje znění podmínek zanesených do Smlouvy o spolupráci, Kupní smlouvy na nemovitosti a Dohody o postoupení práv a převodu povinností se společností Viamont a.s. na výstavbu Bioenergetického centra v Račeticích a schvaluje uzavření a podpis těchto smluv.
Pro : 5 Proti : 4 Zdržel se : 0
ZO schavaluje ustanovení funkce kronikáře obce (pod kulturní a sociální komisí) a potvrzení ve funkci knihovníka. Funkci kronikáře bude vykonávat pan Jiří Kopecký, funkci knihovníka bude nadále vykonávat paní Vlasta Kalánková s odměnou 6000 Kč čistého/rok.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje upravu obecní vyhlášky č.1/2006 o místních poplatcích, v ujednáních poplatky ze psů a komunálního odpadu. Úprava OV spočívá ve změně čl. 6 - doplňuje se v prvním odstavci tohoto článku text "a všechny osoby pobírající starobní důchod přičemž osvobození od poplatku je účinné v celém roce, kdy je přiznán starobní důchod" a ve změně čl. 18 kde se mění poslední věta tohoto článku takto : "Osvobozeni od poplatku jsou všechny osoby mladší 18 let a všechny osoby pobírající starobní důchod přičemž osvobození od poplatku je účinné v celém roce, kdy je přiznán starobní důchod".
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo obce Račetice volí starostou obce Račetice pro období 2010-2014 Vlastislava Hofmana.
Pro : 5 Proti : 4 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo obce Račetice v souladu s §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon všech funkcí v OZ a pro funkci starosty a místostarosty obce budou členové zastupitelstva neuvolnění.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo obce Račetice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje, po zapracování změn a požadavků na doplnění, násl. program ustavujícího zasedání: (viz. soubor zápisu jednání)
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Zastupitelstvo obce Račetice určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Vavříka a paní Danu Tomanovou a zapisovatelem Vlastislava Hofmana.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>