Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje příspěvek Nemocnici Kadaň ve výši 7378,- Kč
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO neschvaluje žádost p. Emila Ondy o umístění reklamních cedulí v obci
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá pí Ježkové připravit do příštího jednání návrh OZV o volném pohybu psů v obci
schvaluje dodatek OZV o místních poplatcích – u poplatku za odvoz odpadu se mění termín splatnosti poplatku do 30.6. běžného roku od 1.1.2010
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
bere na vědomí stížnost pí Zákutné - neřešené reklamace
schvaluje poskytnutou finanční výpůjčku Bytovému družstvu Račetice ve výši 302 tis. Kč, sepsání smlouvy o výpůjčce s termínem vrácení prostředků ve třech splátkách - 1.splátka v měsíci prosinci ve výši 100 000,- Kč, druhá splátka v měsíci lednu ve výši 100 000,- Kč a třetí splátka v měsíci únoru ve výši 102 000,- Kč.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
bere na vědomí informaci o průběhu dílčího přezkoumání obce za rok 2009
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje inventarizační komisi, příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2009
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
schvaluje rozpočtovou změnu č. 2
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2010 ve výši 1/12 schváleného rozpočtu roku 2009 na jeden kalendářní měsíc
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>