Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje uhradit závazek vůči Bytovému družstvu Račetice ve výši 3.813.543,61Kč z nájmu 72 BJ na základě Smlouvy o sdružení finančních prostředků a majetku podepsané 21.7.2003.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO odsouhlasilo vyčíslený závazek vůči Bytovému družstvu Račetice k 31.12.2011 ve výši 3.813.546,61Kč. S možnou korekcí za léta 2004-2006. (příloha č. 3 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá starostovi zajistit do mesíce na KN "Prohlášení vlastníka" k BJ v nemovitostech č.p. 158, 159, 160, 108, 109, 110, 111 a 112.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje podepsání dodatku č.1. ke smlouvě o sdružení finančních prostředků a majetku.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje přijetí AVALU na bianco směnku s dohodou o vyplňovacím směnečném právu s Equa bankou, a.s.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje dohodu s Equa bankou, a.s. o přistoupení k závazku ze smlouvy o úvěru reg. Č. 015/2012 a souhlasí s podpisem, dohoda je přílohou č.10 zápisu z jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvu s Equa bankou, a.s. o zřízení zástavního práva z nájemních smluv a její podepsání, která je přílohou č.9 zápisu z jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s přípravou návrhu dodatku č.2 ke smlouvě o sdružení finančních prostředků a majetku, který zajistí p. Kirchmayrová u JUDr. Blanky Chmelenské.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvu s Equa bankou, a.s. o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistného plnění a souhlasí s jejím podepsáním spolu s oznámením o vzniku zástavního práva k pohledávce z pojištění viz. příloha č. 8/1 a 8/2 zápisu z jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvu s Equa bankou, a.s. o zřízení zástavního práva k nemovitostem (uvedených ve smlouvě 72BJ) a schvaluje její podepsání spolu s návrhem na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. Příloha č.7/1 a 7/2 zápisu z jednání.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>