Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
Byl přijat návrh pana Hofmana o dodavateli znaku a vlajky pro obec - p. Kasík za finanční odměnu 32.000Kč - uzavření smlouvy s tímto uchazečem provede starosta obce.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO přijalo rozpočtové opatření - převod finančních prostředků z jednotlivých kapitol.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na měsíc ve výši 1/12 schváleného rozpočtu roku 2010 na jeden kalendářní měsíc.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo smičlennou stavební komisi a ustanovilo její účinnost od data 28.5.2010.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schválilo svolání pracovní schůzky s představenstvem ZD a pověřuje všechny zastupitele k účasti.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou p. Augustína Hanzela o rekonstrukci střechy č.p. 11.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje hospodářský výsledek MŠ ve výši -63 962,16 Kč a schvaluje pokrytí z rezervního fondu.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje závěrečný účet obce s výhradami a přijímá opatření.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO Račetice schvaluje návrh na rozpočet roku 2010.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje změnu smlouvy o realizaci bioelektrárny a teplofikace a stanovuje výši své účasti ve společnosti 5% obchodního podílu.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>