Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO bere na vědomí informaci o finanční výpůjčce BD Račetice a vrácení prostředků do konce letošního roku na účet Obce Račetice - zodpovídá p. Hofman.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zpracování územního plánu pro obec Račetice
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci rekonstrukce objektu čp. 11 (kulturní dům), sport. a dětské hřiště z POV.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje financování rekonstrukce PO MŠ Račetice.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje spisový a skartační řád obce Račetice.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2011-2012
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí informace o plnění rozpočtu k 31.8.2009.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje program jednání, zapisovatele, ověřovatele zápisu
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje provozní dotaci PO MŠ Račetice ve výši 24 000 Kč měsíčně s platností od 1.1.2009.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>