Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

ZO schvaluje odměny zastupitelů dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění s účinností od 01. 06. 2014 dle přílohy č. 5, zápisu jednání ZO.


ZO schvaluje zařazení obecního správního území do územní působnosti MAS Vladař o.p.s. na období 2014 - 2020


ZO schvaluje přijetí dotace od SFŽP ve výši 80% uznatelných nákladů a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.Pověřuje místostarostu k podpisu smluv o dílo:Na zhotovení projektu za cenu 237.160,--Kč včetně DPHNa provádění výkonu technického a stavebnímu dozoru za cenu 157.300,-Kč včetně DPH.Smlouvy jsou přílohou č. 4, zápisu jednání ZO.


ZO schvaluje na základě výsledku řízení veřejné podlimitní soutěže dodavatele stavby firmu IT Innovation s.r.o., která je 1. v pořadí.2. pořadí            Severočeská stavební Klášterec a.s.3. pořadí            Bauspect s.r.o.4. pořadí            RRK spol. s r.o.5. pořadí            Josef BartoňA pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.


ZO schvaluje vybírání vratné kauce ve výši 5000,-Kč, od pořadatele, při každém zapůjčení sálu i v případě, že obec bude spolupořadatel.


ZO revokuje US č. 58/2013 a vydává nové, kde se schvaluje vyplatit nájemci nemovitosti č.p. 147 příspěvek na opravu nemovitosti č.p. 147 ve výši pojistného plnění.


ZO schvaluje smlouvu o užívání nebytových prostor a služeb s tímto spojené a pověřuje pana Bc. Jiřího Vavříka k jejímu podpisu.(Smlouva je přílohou č.7 jednání ZO)


ZO schvaluje účetní závěrku obce Račetice a příspěvkové organizace MŠ Račetice 44 za rok 2013.


ZO schvaluje zahájení auditu 01. 04. 2014.


ZO schvaluje příspěvek na ŠVP a ozdravný pobyt na rok 2014 ve výši 1000,-Kč/dítě do 15let, po předložení dokladu o zaplacení a prohlášení o účasti na pobytu.


Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>