Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluie obecně závazou vyhlášku 1/2011, vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020. 


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje starostovi obce Račetice pravomoc schválení změny v rozpočtu obce Račetice č. 5 pro rok 2019 do maximální výše 100 000 Kč. 


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje MŠ Račetice přijetí peněžitého daru ve výši 10 000 Kč.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje MŠ Račetice přijetí peněžitého daru ve výši 1 000 Kč.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje rozpočtovou změnu č. 4.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje rozpočet na rok 2020.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice ukládá členům zastupitelstva obce: Antonín Bartoň, Josef Ryšavý, Nikola Vild
  • realizovat zpracování Programu rozvoje obce Račetice 

  • projednávat průběžné výstupy s pracovní skupinou a veřejností

  • informovat veřejnost 


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje parametry a metodický postup zpracování Programu rozvoje obce dle důvodové zprávy.


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje záměr zpracovat Program rozvoje obce Račetice na období 2020-2025.


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice ukládá starostovi obce ve spolupráci s advokátní konceláří Nomika vymáhání dlužných pohledávek vůtči třetím osobám. 


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>