Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO ukládá dokončit jednání s novými zájemci o realizaci výstavby bioelektrárny a teplofikace
ZO odsouhlasilo zřízení centra výuky boxu - bezplatného provozu. K tomuto účelu bude poskytnut bezúplatně prostor sálu obce Račetice.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Je nutno vypracovat energetický audit na č.p. 11 - starosta zajistí, doplní a podá na příslušný úřad.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozšíření stavební komise po jednání se zástupci ZD Račetice ze dne 22.6.2010, členové komise jsou : za živé Račetice o.s. : Prager Pavel, Ryšavý Josef za zastupitelstvo : Hofman Vlastislav, Smejkal Jiří za občany : Malina Miroslav, Kašpar Miroslav za ZD : Josef Ryšavý (místopředseda ZD), Štranc Daniel (předseda ZD)
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje prodej pozemku č.pp. 375 o výměře 952 m2 v k.ú. Račetice za cenu 25 tis. Kč Zemědělskému družstvu Račetice IČO 00119814, Račetice č.p. 87.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
1) Je přijato usnesení, že investorem výstavby Bioelektrárny společnost je společnost VIAMONT a.s. s tím, že podmínkou prodeje nemovitostí (kotelna a pozemek včetně požární nádrže) p.p.č. 414/10...
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO Račetice bere na vědomí podmínky realizace bioelektrárny a výstavby teplofikace obce, připomínky občanů.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Provedením inventur movitého a nemovitého majetku obce, zásob a majetku v obchodě a finančních prostředků je pověřena kontrolní a revizní komise. Termín do 31.1.2011.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Změna usnesení 2010/30:
Nový text: Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje znění podmínek zanesených do Smlouvy o spolupráci, Kupní smlouvy na nemovitosti a Dohody postoupení práv a převodu povinností s vybraným investorem na výstavbu Bioenergetického centra v Račeticích a schvaluje uzavření a podpis těchto smluv...
Pro : 7 Proti : 2 Zdržel se : 0
Změna usnesení 27/2010: Starosta a místostarosta jsou v období mezi dvěma zastupitelstvy oprávněni nakládat s hotovostí nebo finančními prostředky obce do výše 40.000Kč bez DPH. To se netýká běžného hospodaření obce.
Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>