Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

ZO schvaluje přebytkový rozpočet s příjmy ve výši 8.911.900Kč a výdaji 8.711.900Kč.


ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Račetice za rok 2017 s HV ve výši 100 218,41 Kč a schvaluje převod HV do rezervního fondu do doby, než se rozhodne o jeho využití.


ZO schvaluje OZV č. 01/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


ZO doplňuje zápis z jednání ZO konané dne 19. 03. 2018 o US č 01-1/2018 ve znění:ZO schvaluje přijetí žádosti o dotaci na projekt "Vybevení pro údržbu zeleně Račetice" u Ústeckého kraje na částku 50.000,- Kč. Nákup techniky s celkovými náklady ve výši 85.000,-Kč včetně DPH. Financování nad rámec dotace zajistí obec z vlastních prostředků.


ZO schvaluje hradit nájemné od měsíce 07/2018 za pronajaté prostory pro obecní obchod ve výši 6.000,- Kč/měs.


ZO rozhodlo, že veškěrá jednání o územním plánu Obce Račetice budou veřejná.


ZO schvaluje platnost Urbanistické studie obce Račetice do 31.12.2020ZO potvrzuje nadále záměr ve smyslu § 44 zákona č.183/2016 Sb. v platném znění pozdějších předpisů, pořízení územního plánu pro obec Račetice.ZO potvrzuje, že dle příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb. osobou, která bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu je nadále pan Vlastislav Hofman, bytem Račetice 102, tel: 724 784 828, email: starosta@racetice.cz.ZO potvrzuje platnost žádosti o pořízení ÚP Račetic dle § 6, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění pozdějších předpisů, Odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Kadani a ve smyslu § 56 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění pozdějších předpisů, určuje delší lhůtu zpracování a sice prodlužuje ji o 3 roky.


ZO revokuje US č. 6/2016 vydané na jednání konané dne 25. 4. 2016


ZO schvaluje příspěvek pro ZŠ Vilémov ve výši 10.000,-Kč na podporu vzdělání.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na ozdravný pobyt dítěte s trvalým pobytem v obci Račetice, do věku 15 let, uskutečněný v roce 2018. Příspěvek ve výši 1 000,-Kč bude vyplácen na základě předloženého potvrzení o zaplacení pobytu a jeho účasti.


Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>