Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje, na základě ustanovení § 99, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích) a v souladu s ustanovením § 166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, konkursní komisi konkursního řízení na ředitele MŠ Račetice 44 takto:

Za zřizovatele: Vavřík Jiří, Tomanová Dana
Za KÚ byl delegován: Svobodová Jarmila
Za ŠI byl delegován: Mgr. Zelenková Erika
Jako pedagogický pracovník MŠ Račetice 44: Wufková Petra, jako náhradník v případě nepřítomnosti Alžběta Fiřtová
Jako člen odborník byla oslovena a souhlasí: Mgr. Štecherová Jana (6. MŠ Kadaň)
Tajemník komise: Kirchmayrová Lenka
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje nabídku od Ing. Františka Kačírka, IČ: 40012191 za částku 427.000,-Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy, která je součástí nabídky (příloha k zápisu jednání ZO).
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi Obcí Račetice a BOND Corporation a.s. podepsané dne 24. 01. 2013 o prodloužení splatnosti za předmět koupě do 30. 12. 2013 a pověřuje starostu k jeho podpisu (návrh přílohou zápisu jednání ZO).
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozšíření poptávky na poskytovatele úvěru o společnosti SBERBANK CZ, a.s. a PPF banka a.s. a pověřuje starostu k jednání a přípravě smluv.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje pronajmout tento byt s následným prodejem do osobního vlastnictví v roce 2020 po splnění podmínek dotace. Novým nájemcem se stane zájemce, který nabídne nejvýhodnější nabídku minimálně však 650.000,-Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje prodloužení pracovních míst podpořených ÚP a podepsání dodatků pracovních smluv takto:
dohoda UCV-V-57/2012 (1 místo), prodloužit dodatkem do 31.7.2013
dohoda UCV-VN-22/2012 (3 místa), prodloužit dodatkem do 30.6.2013
dohoda UCV-VN-54/2012 (2 místa), prodloužit dodatkem do 30.11.2013
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Povoluje výjimku z počtu dětí na celkový počet 25 dětí pro školní rok 2013/2014.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje odměnu novému zastupiteli a novým členům komisí takto:
Zastupitel 437,- Kč
Člen výboru 713,- Kč
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje zkrácení pracovního úvazku administrativního pracovníka (p. Kirchmayrové) na 27hod týdně a za to mu bude náležet mzda, která je nákladem obce.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje provozní zálohy ve výši 300.000,-Kč (dohromady) pro starostu a místostarostu z důvodu financování projektu DMC Račetice s termínem vyúčtování do 31.12.2013. Z tohoto důvodu se zvyšuje denní pokladní limit na 300.000,- Kč.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>