Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO nesouhlasí s instalací WEB kamery a písemně o tom vyrozumí Ing. Josefa Ryšavého k odstranění nainstalovaného zařízení nebo ukončení monitorování a archivování záznamů prostorů návsi obce.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO přijímá zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Račetice za rok 2011, zpráva je součástí závěrečného účtu s výhradami.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje pány Filipa Pavlíčka a Jiřího Vavříka k přípravě veřejné soutěže na pronájem části nebytových prostor č.p. 11 (hospody). Součástí kritérií bude pronájem minimálně na 5 let, nájemné může být hrazeno investicemi. Vyhlášení soutěže musí být do 31.7.2012.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje vykázaný zisk z roku 2011 obecního obchodu převést na úhradu ztráty minulého období.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje 10 zaměstnanců OU a to takto :
Odborný administrativní pracovník : 1
Administrativní pracovník : 1
Prodavačka : 1
Pomocná síla v obchodě : 1
Dělníci : 6 na dobu určitou do 30.6.2012, příspěvek z ÚP na 4
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje výjímku z počtu dětí ve třídě pro Mateřskou školku Račetice 44 na celkový počet 25.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO souhlasí s přijetím sponzorského daru stavebnice Lega od paní Moniky Havlové v hodnotě 3.000,- Kč.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje Zřizovací listinu Mateřské školy Račetice 44 s účinností od 9.6.2012.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje Okruhy doplňkové činnosti, které budou doplněny do Zřizovací listiny Mateřské školy Račetice 44.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k jednání s okolními obcemi o úhradě neinvestičních nákladů na žáka v Mateřské škole Račetice 44, vypočtený dle zákonem stanovených podmínek.
Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>