Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
Trvá úkol – dále sledovat možnosti využití dotačních titulů – p. Hofman
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci KD, vypracování studie na vybudování klidové a sportovní zóny
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Ukládá pí Ježkové předložit členům zastupitelstva seznam majetku dle inventury k 31.12.2006
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje žádost p. Kulicha – pronájem sálu za těchto podmínek: poplatek za užívání 1000,- Kč za den, složení kauce 5000,- Kč, sepsat nájemní smlouvu
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Bere na vědomí ukončení pracovního poměru dohodou pí Syslové k 1.4.2007
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Bere na vědomí informaci o skácení stromu u kapličky a topolu u rybníka – z důvodu ohrožení života a majetku občanů v jejich okolí – zodpovídá Ježek
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje žádost o pokácení stromů na vlastním pozemku – Zorkler, Baslová
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje záměr obce o prodeji pozemkové parcely č. 405/2
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje vyrovnaný rozpočet Obce Račetice na rok 2007 ve výši : Příjmů: 3 280 334 Kč a výdajů ve výši: 3 280 334 Kč
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Račetice za rok 2006 – s výhradami- zastupitelstvo přijalo opatření k odstranění závad
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Schvaluje závěrečný účet roku 2006 a hospodářský výsledek MŠ ve výši 11 378,22 Kč – bez výhrad
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>