Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje MŠ Račetice přijetí peněžitého daru ve výši 5 000 Kč.


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice pověřuje starostu v pokračování soudního sporu a chránění zájmů obce ve spolupráci s advokátkou L.Průchovou (advokátní kancelář Nomika). 


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje Komerční bance zástavu pozemkůt číslo 314, 315, 298 (č.p. 11), 374 (č.p. 18) včetně č.p. v katastrálním území obce Račetice. 


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje refinancování úvěru až do výše 13 200 000 u Komerční banky a pověřuje starostu a místostarostu ke sjednání podmínek.


Pro : 9 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě ZP/10851/15/LCD ze dne 19.9.2016 s Českou spořitelnou a pověřuje starostu k jeho podpisu.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje rozpočtovou změnu č.3 2019 ve výši 10 000,-


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje příspěvek Nemocnici Kadaň na provoz ve výši 10 000,-


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje nově začínajícím ZO odměnu ve výši 615,-


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

ZO schvaluje odměnu členovi komise který není v ZO ve výši 1030,-


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje smlouvu o stanovení podmínek výstavby rodinných domů v Račeticích


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>