Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje žádost pana Brodníčka o zřízení parkovacího místa a přístupového chodníku na parcele č. 40113. 


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje přijetí finančního daru pro MŠ Račetice 44.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje pro školní rok 2019/2020 výjimku z počtu 24 dětí na počet 25 v MŠ Račetice 44.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
 1. Zahájení zasedání

 2. Kontrola usnesení z minulého jednání

 3. Informace starosty o aktuálním dění v obci

 4. Žádost o povolení výjimky z počtu 24 dětí na celkový počet 25 dětí - na školní rok 2019/2020

 5. Žádost o souhlas Mateřské školy o přijetí peněžitého daru

 6. Schválení ekologické likvidace Mastera

 7. Žádost p. Brodníčka o zřízení parkovacího místa a přístupového chodníku.

 8. Žádost p. Riegera o zřízení přístupové cesty

 9. Oznámení o konání zápisů dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 10. Informace o záměru nové výstavby, Žádost vlastníka o stanoviska

 11. Žádost o schválení rozpočtové změny č. 1

 12. Různé

 13. Závěr


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Osobou spolupracující při návrhu územního plánu obce ve volebním období 2018-2022 bude starosta Antonín Bartoň.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice pověřuje starostu obce sepsáním dodatku ke smlouvě stávající, který bude obsahovat všechny náležitosti týkající se povinností a sankcí, a prodloužením stávající smlouvy do 30.9.2019.


Pro : 7 Proti : 0 Zdržel se : 1

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný, příjmy a výdaje ve výši 6 322 100 Kč.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje starostovi obce Račetice pravomoc schválení změny rozpočtu obce Račetice pro rok 2018 č. 3 do maximální výše 300 000 Kč.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje starostovi obce Račetice změnu rozpočtu č. 2 pro rok 2018. 


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0

Zastupitelstvo obce Račetice schvaluje školský obvod ZŠ Vilémov.


Pro : 8 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>