Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schvaluje příspěvek ve výši 1000 Kč ročně, určený pro dítě na ozdravný pobyt ve škole přírodě (navštěvující ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia). Podmínkou je trvalý pobyt dítěte v obci.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje OZV Obce Račetice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2007 a ruší tímto OZV Obce Račetice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2006.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové změny č.2
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání s tím, že všechny body jednání jsou splněny nebo se plní. Trvá úkol : vyznačit parkovací místa v obytné zóně a doplnit dopravní značení.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání s tím, že všechny body jednání jsou splněny nebo se plní. Trvá úkol: vyznačit parkovací místa v obytné zóně a doplnit dopravní značení.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání s tím, že všechny body jednání jsou splněny nebo se plní. Trvá úkol : vyznačit parkovací místa v obytné zóně a doplnit dopravní značení a předložit ZO docházku zaměstnanců MŠ.
Pro : 4 Proti : 0 Zdržel se : 0
zastupitelstvo schvaluje nákup 40 židlí na doplnění sálu
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá místostarostovi upozornit uživatele obecních pozemků k jejich předání k 1.9.
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO ukládá starostovi zadat zpracování územního plánu obce
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO bere na vědomí termín uzavření Mateřské školy Račetice z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců, ZO ukládá příspěvkové organizaci na příští jednání předložit evidenci docházky zaměstnanců
Pro : 6 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>