Račetice.EU

Slavnosti cibule 13.9.2014 - Račetice

Přihlášení


Přihlásit přes Facebook (TEST)

Login :

Heslo :


 
Vyšel Račetický měsíčník 3/2014
Úklid
Vyšel Račetický měsíčník 11/2013
Testovací verze, databáze se plní daty.

Usnesení zastupitelstva obce Račetice

Hledat v usnesení text :
Seznam všech schůzí zastupitelů Račetic | Seznam všech usnesení
ZO schválilo pořízení investice (Molo na Pískovně) ve výši 102.300,- Kč.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje opravu zápisu komentáře bodu 4. Rozpočet - datum zveřejnění je 14.6.2012.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 čerpání do výše příjmu.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO revokuje usnesení č. 44/2011 rozpočtové provizorium na rok 2012 (čerpání rozpočtu 1/12).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO Přijímá obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO Schvaluje bezúplatné nabztí pohledávky, kterou vlastní paní Syslová Ilona za panem Boulangerem a paní Khomiakovou představující budoucí vlastnická práva k bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 111 ve výši 640.000,- Kč. Tímto krokem se uhradí část dluhu paní Syslové Ilony.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO schvaluje smlouvu o uznání dluhu paní Syslové Ilony ve výši 1.486.800,- Kč.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO vyhlásilo záměr prodeje části pozemku p.p.č. 271/16 o výměře cca 25.000m a části pozemku 412/49 k hranici p.p.č. 271/16 v kú Račetice k výstavbě nájemního bydlení pro seniory.
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO pověřuje starostu k výběru nejvýhodnější nabídky do 9. ledna 2013 a dokončení všech právních úkonů k sepsání smluv - realizaci úvěru se zástavou nemovitosti (Spořitelní družstvo Akcenta Hradec Králové, Komerční banka a.s.).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
ZO přijalo návrh dodatku a schvaluje podpis dodatku č.1 ke Smlouvě o exkluzivitě, kde se mění text termínu jistiny takto: Výše uvedená suma celkem ve výši 1.370.000,- Kč bude jistinou do data 30.6.2013. (Příloha č.11 jednání ZO).
Pro : 3 Proti : 0 Zdržel se : 0
Stránky : << | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 | >>